Öppet brev till Stina Bergström, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Miljöpartiet

Miljöstrategi

2016-05-10

Hej Stina,

Jag är uppväxt på min pappas o hans syskons ekologiska gård utanför Nyköping. Därför är det för mig viktigt att nu när jag bor själv köpa svenskt och ekologiskt.

Jag väljer svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner köper svenskt av precis samma anledning. 

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö. Det är en självklarhet för mig att vi enskilda har ansvar att göra det vi kan, tex handla svenskt o ekologiskt, det borde vara självklart att ni politiker har ert ansvar att göra det ni kan!

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk!

Kristin Hylander
Örnsköldsvik

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 35 av 122 i denna kampanj