Öppet brev till Karin Enström (M)

Miljön i fokus

2017-11-15

Hej Karin.
Klimatet är en ödesfråga och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en bättre klimatpolitik. 

Sveriges klimatpåverkan är mycket större än vad som syns i statistiken. De konsumtionsbaserade utsläppen, från vår import och våra utrikesresor, räknas inte. Jag vill att du och ditt parti arbetar för ett kompletterande klimatmål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut.

Ett personligt engagemang är havsfrågor och jag har bland annat mailat med hav och sjö. Min fråga till dom var om haj fenor är okej att inneha och sälja. Vilket det tyvärr är, jag tycker att ett land som Sverige borde ta rygg på de stater i USA som helt förbjudit handel med hajfenor. Med motiveringen att nuvarande industri är oreglerad och driver många bestånd mot utrotning. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Pontus Alenlov
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 32 av 764 i denna kampanj