Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Miljöhänsyn i skogsbruket.

2017-03-12

till: Karolina Skog


Regeringen har angett att den vill ha ökad miljöhänsyn i skogsbruket, och anslår mer pengar till biotopskydd och naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen måste göra mer för att inventera vilka skogar som behöver skyddas. Nu gör de tvärtom. Detta är ju helt förfärligt.

Det pågår en förlust av värdefull natur i Sveriges skogar och många arters livsmiljö hotas. Om man sätter en paus för all inventering av värdefull natur måste man samtidigt införa en paus för all avverkning. Annars finns det inte en balans mellan miljö- och produktionsmål.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Som medlem i Mp sedan många, många år så anser jag att det är din plikt att på alla sätt värna om värdefull natur och mångfalden av arter. Svik inte oss som är medlemmar i Mp! 

Med vänlig hälsning

Sara Andersson
Härnösand

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 283 av 393 i denna kampanj