Öppet brev till Stefan Löfven, Socialdemokraterna

Miljöförgiftningen nationellt o globalt

2018-12-06

Miljö , natur, mat, vilda djur, mångfalden på planeten hotas nu av vår miljöförstöring, och framför allt klimatet och de platser som kommer vara brukbara om vara 30 år om inget görs. Förgiftning en påverkar alla levande varelsers hälsa, luft och mark och luft inklusive klimatet på planeten o alla dessa hotas nu pga miljöförstöringen eller miljöförgiftningen skulle vara ett rättare namn. Världens ledare bör lyssna mer på folket o vetenskapen för att få fler konkreta förslag på lösningar, alla sitter i samma båt och behöver samla ihop förslag till flera nya aktionplaner på flera områden. Många förslag finns redan, har du bett om att få in alla förslag från civilsamhället , forskare, och internationella o nationella organisationer? Om inte så börja samla! 

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna. Framförallt om konkret a politiska förslag och program i denna fråga. 

Ta gärna mitt förslag om samlade råd som ett verktyg och jobba med, jag kan ge mer specifika tips om du behöver

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 377 av 764 i denna kampanj