Öppet brev till Per Bolund, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Miljö-satsning

2019-11-07

Hej Per. Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill att det här förändras. Genom januariavtalet är du och ditt parti ansvariga för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls.

Enligt Januariavtalet, som du och ditt parti står bakom, ska ett datum utredas för när alla fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige. Dessutom ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här finns en möjlighet för dig och ditt parti att hålla era löften under Parisavtalet. För mig och världen är det viktigt att fossila bränslen förbjuds senast 2030, och att lagstiftningen inte tillåter investeringar som leder till ökade utsläpp.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

John Lantz
Eskilstuna

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 585 av 764 i denna kampanj