Öppet brev till Tobias Billström, Moderaterna

migrationskommittén

2020-05-28

Hej Tobias,

Det gäller ditt jobb i den parlamentariska kommittén kring Sveriges framtida migrationspolitik.

Jag skriver till dig för att jag är oroad över att kommittén ska föreslå en allt för hård och restriktiv migrationslagstiftning som helt missar de många tusen unga afghanska asylsökande i vad som kallas 'Skuggsverige'.

Det förslag som nu ligger innebär att dessa unga, där många nu närmar sig fyra år i Sverige, tvingas vänta ytterligare sex år innan de kan ansöka igen. Som du säkert känner till var Migrationsverkets utredningar helt rättsosäkra, åldrar skrevs upp och viktig dokumentation till stöd för asylsökandet avfärdades. Jag var själv god man, och talar ur konkret egen erfarenhet.

Afghanistan är ett land i fullt inbördeskrig. Arbetslösheten är våldsamt hög, de som deporteras till Kabul är lätta offer för den ena eller andra sidan i kriget. De unga jag talar om är integrerade i Sverige, har fått gå i skola och i många fall lärt sig yrken. De är en tillgång för Sverige, de har moralisk rätt att stanna och i arbete bidra till att återbetala de stora samhällsinvesteringar som gjorts.

Att leva i 'Skuggsverige' är att helt sakna kontakter med våra myndigheter, och samtidigt leva i akut hot att smittas i Covid19. Det allra bästa vore en speciallagstiftning liknande de två sk gymnasielagarna, där de unga asylsökande som vistats i Sverige minst ett år ges uppehållstillstånd. En till synes enkel åtgärd. Jag hoppas även att du vill försvara de fyra år som idag gäller för förnyad asylansökan eller för arbetsansökan i den parlamentariska kommitténs slutförslag.

Vi är många många i civilsamhället som kräver en åtgärd som återför dessa ´Skuggsveriges' invånare till det öppna samhället. Med den skulle Sverige åter kunna kallas ett land där humanitet råder.

Vänliga hälsningar

Bertil Egerö, f.d. god man
Lund

 

Utvisa inte svårt sjuka barn. Utvisa inte barn som rotat sig i Sverige. Försvara rätten till familjeåterförening.

Kampanjen sker i samarbete med Rädda Barnen
Detta är brev 34 av 59 i denna kampanj