Öppet brev till Kimmo Tiilikainen, Ympäristöministeri

Metsähallituksen epäeettiset hakkuut tulee estää Natura-alueella Oulunjärvellä

2017-09-14

Hyvä ministeri Kimmo Tiilikainen,

Metsähallitus on aloittamassa hakkuut Oulujärven Kaarresalossa ja Kuostonsaaressa. Luonnonkauneudestaan tunnettu Oulujärvi on Suomen ainoa sisävesien retkeilyalue. Tuntuu täysin käsittämättömältä, että luontoarvoiltaan tärkeitä alueita hakkautetaan. Metsänkäyttö tulisi rajata säännölisin ajoin hakattuihin talousmetsiin, ei luontoarvoiltaan arvokkaisiin Natura-alueisiin.

Metsähallitus oli omalla päätöksellään vuonna 2001 suojellut Kaarresalon vanhat metsät, mutta nyt suojelu on yhtäkkiä hakkuiden tieltä purettu. Miten näin voidaan menetellä valtion mailla, kun tiedetään että Suomessa on aivan liian vähän suojeltua metsää monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja suojeluun käytössä olevia valtion varoja on rajusti leikattu?

Suomessa on käynnissä Ympäristöministeriön edistämä hieno Luontolahja-kampanja, jossa yksityisiä metsänomistajia kannustetaan lahjoittamaan metsiään suojeluun. Samalla kuin metsien suojelussa kannustetaan yksityisiä osallistumaan omalla kustannuksellaan, Metsähallitus hakkaa omia suojelukohteitaan ja muita arvokkaita alueita. Molemmista saarista saisi kerrassaan upean lahjan 100-vuotiaalle Suomelle. Onko saarten hakkaaminen ja yhteisen retkeilyalueen pilaaminen todellakin valtion tapa osallistua Suomen luonnon suojeluun?

Pyydän, että käytät vaikutusvaltaasi, jotta Luontolahja-kampanja ei ala näyttää aivan naurettavalta ja näiden saarien upea metsäluonto jää hakkaamatta. Ainakin hakkuusuunnitemat tulisi laittaa jäihin sen ajaksi kun asiaa selvitetään vaikkapa Ympäristöminiteriön ja Metsähallituksen kesken ja huomioiden luonnonsuojelulliset arvot.

Ystävällisesti,

Sirpa Reinikainen
Turku

Ei hakkuita Oulujärven saarille!

This is letter 16 of 69 in this campaign