Öppet brev till Stefan Löfven, Regeringen

Men snabbare kan ni!

2021-01-26

Herr Löfven, 

Mina vänner i restaurangbranschen lider något så in i helvete, p g a det helt oansvariga sätt ni hanterar Coronan. Med MYCKET tveksamma resultat, ni har misslyckats med i i stort sett allt. Historiens dom kommer att bli sträng, speciellt som ni inte ens har anständigheten att "erkänna" uppenbara missbedömningar. Mycket svagt.

Jag ansluter mig till initiativet #grytorochkastruller i förhoppningen om att ni ska göra mer för att stötta besöksnäringen så att så många företag som möjligt överlever denna kris. 

Just nu är tiotusentals jobb i branschen hotade och många verksamheter riskerar att gå i konkurs. Redan nu har över 20 000 personer blivit varslade och över 60 000 personer har permitterats. Branschens egen bedömning är att minst 35 000 personer, som skulle ha anställts under 2020, inte fick jobb på grund av krisen. 

För att vi ska ha ett samhälle värt att leva i så måste folk ha ett jobb. För att folk ska ha ett jobb så behöver vi ha företag som klarar av att anställa medarbetare. Och i de allra flesta fall betalar företag skatt på vinster utöver alla de andra skatter som de betalar direkt och indirekt.

Det gör mig därför väldigt bekymrad när jag förstår att många av de stöd till drabbade företag som jag hört dig och dina regeringskollegor tala om inte kommer fram dit det var avsett i tid. Jag har förstått att det ibland dröjer flera månader eller till och med upp till ett halvår innan såväl omställningsstöd som permitteringsstöd till företag betalas ut.

När jag lyssnat till Regeringen (reageringen är en mer korrekt beskrivning) har ni sagt att för att överbrygga den brist på pengar i företagen som dröjsmålen skapar så ska de få en möjlighet att låna tillbaka en del av de skatter de redan betalat in. Nu har jag förstått att inte heller detta går att genomföra med ett tempo som ger företagen den trygghet de behöver för att våga ha kvar sina anställda. 

Sammantaget gör situationen mig som sagt väldigt orolig, framförallt för jobben men också för de effekter som jag tror att en utbredd arbetslöshet får på statens finanser och därigenom i förlängningen på välfärden.

Jag har bestämt att jag aldrig någonsin kommer att rösta på (S), trots att jag valarbetat för tre (S)-riksdagskandidater (i Finland) och två av tre kom in. Det är försent att vinna min röst, men du har möjlighet att återvinna åtminstone en anständig trovärdighet.

Avslutningsvis vill jag gärna be om en bekräftelse på att mitt brev nått fram.

Med bästa hälsningar och hopp om ett mycket bättre 2021 för oss alla,

Peter Granström
Stockholm

#Grytorochkastruller

Detta är brev 58 av 77 i denna kampanj