Öppet brev till Caroline Helmersson Olsson (S)

med uppmuntran att använda din röst för människor utan röst

2016-06-07

Hej, Caroline,

Sverige har i alla fall haft ett gott internationellt rykte när det gäller flyktingar och mänskliga rättigheter. Det lagförslag som regeringen presenterat, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, riskerar drabba redan utsatta.

Som du förstår söker jag lägga några ord för att stödja att den 21 juni våra förtroendevalda använder sin röst för människor utan röst. 

Vad kan vi göra så att de som har makt och orsakar konflikten ställs till ansvar och får ta konsekvenserna och inte de mest utsatta? Bra att regeringen försöker påverka EU. Det goda exemplet med äkta omsorg om utsatta är tror jag ett av det mest genuina sättet att visa vägen och ett kraftfullt sätt att påverka. Samtidigt måste större press och kritik riktas inte mot utsatta utan mot de med makt, ansvarsbärarna, mot säkerhetsrådet, mot EU-kommission mfl. Just nu nu lider och dör så många barn, kvinnor, män i sitt land eller på flykt som en konsekvens av bristande statsmannaskap.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige, Europa och världen. Jag tror att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Vi behöver hjälpa människor på flykt, när Sverige tidigare hjälpt utsatta har vi länge efteråt kunna tänka på det som att det vi då gjorde var mänskligt riktigt. Avslutningsvis vill jag tacka dig, även om jag inte känner dig är jag övertygad att du jobbar för ett bättre samhälle, hur du än röstar!

Med vänliga hälsningar

Joakim Davidsson
Eskilstuna

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 83 av 455 i denna kampanj