Öppet brev till Marianne Pettersson, Ledamot Miljö- och jordbruksutskottet, Socialdemokraterna

Matkvalitet

2016-05-19

Hej Marianne,

Jag väljer helst ekologisk svensk mat för att den är snällare mot djur och natur. Och många av mina vänner, särskilt föräldrar, är av precis samma uppfattning.

Svensk djuromsorg är bland den bästa i världen, vi använder lite antibiotika och det är ovanligt med salmonella. Jag är orolig för att den nya livsmedelsstrategin kan leda till försämringar både när det kommer till miljön, hälsan och djuren.

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper. Jag är också orolig för våra pollinerande insekters framtid. Utan dem ingen mat alls. 

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk för att göra det ännu bättre!

Att satsa på att maten ska vara billig istället för av hög kvalitet är ett katastrofalt feltänk. 

Monica Malmsten
Tyringe

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 83 av 122 i denna kampanj