Öppet brev till Karolina Skog, Miljöminister (Mp)

Märkligt att en statlig myndighet kan pausa sitt uppdrag!

2017-03-11

Till: Karolina Skog


Jag skriver med anledning av det chockerande beskedet från Skogsstyrelsen om att de tar en paus från att kartlägga nyckelbiotoper. Det är ju helt galet att Skogsstyrelsens generaldirektör avsäger sig halva sitt uppdrag - han måste göra sitt jobb eller avgå! Jag undrar: Kan vi förvänta att andra myndigheter också kan göra moratorium från sina uppdrag? Polisen, TrafikverketLicsmedelsverket...?

Det som döljs bakom orden ”paus i nyckelbiotopsinventering” är ett mycket enkelt faktum: Skogsstyrelsen tänker strunta i att inventera skogsområden med höga naturvärden. Det ger fri lejd till förstörelse av de sista riktiga skogarna i Sverige.

Jag ber dig därför att beordra skogsstyrelsens generaldirektör att följa regeringens politik och inventera skogsområden med höga naturvärden - eller avgå! 

Kräv att Herman Sundqvist följer regeringens politik och tar tillbaka beslutet om att pausa nyckelbiotopsinventeringarna. Som jag ser det har han med detta med all tydlighet diskvalificerat sig för sitt uppdrag. Jag förväntar att du/regeringen skuljer honom från sitt uppdrag och tillsätter tjänsten med en person som är oväldig och som faktiskt har för avsikt att fullfölja sitt uppdrag.

Med vänlig hälsning

Roland Söderberg
Rättvik

Skogsstyrelsen pausar från sitt uppdrag

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 207 av 393 i denna kampanj