Öppet brev till Margot Wallström, Utrikesminister Socialdemokraterna

Margot kan du blunda för det ansvar vi har mot våra systrar och medmänniskor i världen? Stoppa vapenexporten till Saudiarabien!

2015-02-24

Hej Margot,

Med anledning av situationen för mänskliga rättigheter och demokrati i Saudiarabien måste Sveriges samförståndsavtal om militärt samarbete avslutas.

I Saudiarabien sker systematisk diskriminering av kvinnor, som varken får inneha pass, arbeta, utbilda sig, gifta sig eller resa, utan en manlig förmyndares tillstånd. Saudiavtalet är oförenligt med en feministisk utrikespolitik.

Sverige exporterar vapen för många miljarder varje år, men vapenexporten står bara för drygt en procent av Sveriges totala varuexport och vapenexporten till Saudiarabien är bara en del. Det skulle inte vara avgörande om Sverige valde att avsluta samarbetsavtalet och i längden vapenexporten till denna kontroversiella mottagare. 

Tyskland har valt att frysa sin vapenexport till Saudiarabien, med hänvisning till ökad instabilitet i regionen och de kränkningar mot mänskliga rättigheter som frekvent förekommer i landet. Gör Sverige en annan bedömning, och i så fall varför?

Kommer du att verka för att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien helt avslutas?

Vivika Hagberth

Bjärred

Avsluta Saudiavtalet 2015!

Kampanjen sker i samarbete med Svenska Freds
Detta är brev 86 av 141 i denna kampanj