Öppet brev till Katrin Wissing, Partisekreterare, Miljöpartiet

Mångfald och framtida generationer

2022-04-07

Hej Katrin, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö är centralt på er politiska agenda. Men tyvärr saknar jag i riksdagen tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden. På politiker som skyddar haven och urskogarna inte minst Amazonas och Afrika med dess mångfald och koldioxidsänkande inverkan.

Jag vill också rösta på politiker som vill jobba för fred, så mycket läggs på vapen, krig som skulle behövas till skolor och sociala insatser. På politiker som vill reformera det odemokratiska systemet med vetorätt i FNs säkerhetsråd, de som vill jämlikhet, en skola och ett samhälle där ingen lämnas efter. De fria skolvalen och privatisering av skola och  vård och abdikationen från bostadspolitiken drar isär och gör landet ojämlikt, tyvärr. Att motverka de sociala klyftorna är att jobba brottsförebyggande, det ger hopp, rättvisa, upprättande, meningsfullhet för de unga. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem och bidra till en mer jämlik och omtänksam värld för alla, för djuren, ekosystemen och framtida generationer. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker. Tack för allt du gör och vill påverka i denna riktning.  Önskar också en glad och vilsam Påsk

Joakim Davidsson
Oskarshamn

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 124 av 192 i denna kampanj