Öppet brev till Peter Kullgren, Partisekreterare, Kristdemokraterna

Lyssna på mullret

2022-08-21

Hej Peter, jag saknar tyvärr hos er, tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Jag tycker inte ni behandlar svenska väljarna med respekt då ni utlovar kortsiktiga bidrag för att underlätta slöseriet med el.

De flesta förstår att det är ett krig i Ukraina och att det påverkar hela Europa vilket gör att vi alla måste bidra och skära ned på den standard vi är vana vid. Hur står det till med den kristna värdegrunden att värna om allas liv solidariskt? 

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog, samtidigt befinner sig skogens biologiska mångfald i kris. Skogsbruket har förändrat vår natur i grunden. Trots steg i rätt riktning fortsätter Sverige att omvandla naturliga skogsekosystem till odlingar av gran och tall. Dessutom påverkar avverkningar den viktiga kolsänkan och kolförrådet i skogen negativt. Jag kommer lägga min röst på politiker som ser bristerna i svenskt skogsbruk och fattar beslut för ett hållbart skogsbruk som säkerställer skogens alla värden.

Vi är många, och vi blir allt fler, som förstår att det krävs ett kraftfullt agerande. Vi har inte längre tid för kompromisser och svaga styrmedel. Tillsammans kan vi bromsa klimatförändringarna och stoppa utarmningen av våra ekosystem. Men det kräver modiga beslut från modiga politiker.

Ingrid Daal
Stockholm

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 165 av 192 i denna kampanj