Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Lysekil fossil infrastruktur

2020-06-06

Hej Tomas, just nu prövar Mark- och miljööverdomstolen om Preem ska få tillstånd att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Efter att domstolen har yttrat sig är det regeringens tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen.

Hela 80% av världens fossila reserver måste stanna i marken för att vi ska ha en chans, globalt, att klara 2-gradersmålet. I en sådan här situation är det inte bara miljömässigt ohållbart att tillåta utbyggnader av fossil infrastruktur. Det är dessutom ekonomiskt riskabelt och investeringar i sådan infrastruktur måste betingas av en stor riskpremie eftersom så pass stor andel av fossila tillgångar inte får och kommer att användas. 

Coronapandemin har visat hur sårbart vårt samhälle är för kriser. Samtidigt gör vårt beroende av importerad olja samhället än mer sårbart. Vi måste avveckla – inte bygga ut – fossilindustrin i Sverige, och istället satsa på en förnybar omställning.

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff? Hör gärna av dig och berätta hur ni resonerar i frågan. 

Simon Sällström
Lund och Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 407 av 1620 i denna kampanj