Öppet brev till Maria Andersson Willner (S)

Ljus framtid tack

2018-08-12

Hej Maria, jag är mycket orolig över klimatförändringarna! I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar.

Jag har en 1,5 åring som jag vill ska få växa upp i en god värld med hopp. Som inte drivs av rädsla utan av tron att vi kan förändra och förbättra världen!

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Ingrid Hårding
Göteborg

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 161 av 565 i denna kampanj