Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Socialdemokraterna

Livsmedelsstrategi för framtiden!!

2016-05-12

Attention Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik!

Jag var med på mötet om livsmedelsstrategin i Borlänge. Där var det  en häpnadsväckande brist på  hållbarhetsfrågor och konsumentfrågor. Jag lyfte frågan om ekologisk odling som en konkurrensfördel eftersom många efterfrågar just giftfria livsmedel, men jag blev nedtystad!! Det var bara storjordbrukets företrädare som fick tala och berätta om hur man vill ha stöd från staten att bli mer konkurrenskraftiga i Europa för att kunna exportera!! Men för fan vi producerar ju bara 50% av vårt livsmedelsbehov i Sverige, så varför satsa på export?? Vi vill ha bra och giftfri mat som producerats på ett naturvänligt sätt!! Den ekologiska försäljningen av mat ökar snabbt, varför vill inte regeringen o sveriges storbönder haka på den trenden??  

Sven-Erik pratar du aldrig med dina regeringskollger, i miljöpartiet, de förstår ju dehär frågorna!! Du verkar inte göra det! Det är inte 60-70 tal nu!! Utan 2000-tal med helt nya förutsättningar o begränsningar!

Jag väntar mig att regeringens livsmedelsstrategi minskar spridningen av bekämpningsmedel och ökar den ekologiska produktionen så att strategin lever upp till miljömålet Giftfri miljö.

Jag räknar med att regeringens livsmedelsstrategi lever upp till miljömålet Ett rikt odlingslandskap där betande djur skyddar hotade arter och naturtyper.

Kom igen, jag litar på att du arbetar för en strategi som inte försämrar skyddet för varken djur eller miljö. Fortsätt satsa på ett av världens renaste jordbruk! Det kommer att löna sig!

Margareta Wikström
Rättvik

Hallå politiker, försämra inte svensk mat!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 67 av 122 i denna kampanj