Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Lite pepp för Preemraffdebatten

2020-06-16

Hej Isabella. Jag tror och hoppas att du inte behöver det här brevet, ändå vill jag skriva.

Det är inte alla som förstår hur dumt det blir, faktiskt, symboliskt och fördelningsekonomiskt. Vi måste sluta stödja dem! Låt fossilindustrin stå för att de är en del av historien, en del som vi nu tyvärr får sota för. 

Jag tycker det är bra och ansvarsfullt att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som står bakom klimatmålen aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Visst kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Peter Hjelmqvist
Norrköping

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 645 av 1225 i denna kampanj