Öppet brev till Lawen Redar (S)

Lawen! Gör rätt val 21 juni

2016-06-10

Shoo Lawen,

Jag har valt argument efter vad Amnesty föreslagit i sin FETA kampanj. Men, som superkommunikatör myself vet jag att det är det personliga som fårdet finns inget bättre änInte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. Med tanke på den svåra situation som flyktingar redan befinner sig i vill jag påpeka följande:

För en person som lider av trauma på grund av övergrepp och krigsupplevelser går det ibland inte ens att genomföra den behandling som behövs på grund av att oron överskuggar allt annat. Det gäller både oron vid tillfälliga uppehållstillstånd och när möjligheten till familjeåterförening inte finns.

 

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Fanna Ndow Norrby
Stockholm

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 169 av 455 i denna kampanj