Öppet brev till Tina Acketoft (L)

Låt oss nu inte skämmas över Sverige

2016-06-08

Hej Tina,

Med anledning av regeringens lagförslag som du ska rösta om den 21 juni, om bland annat tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar av möjligheten till familjeåterförening, vill jag framföra följande:

Att försvåra, och för många helt omöjliggöra, en återförening av familjemedlemmar, som förslaget gör, skulle leda till helt förödande konsekvenser för både de människor som har lyckats fly hit, och för de anhöriga som finns kvar i farliga och hotfulla situationer. De som kommer att drabbas allra värst är barnen.

De som drabbas av konsekvenserna av lagen kommer inte att mäkta med att fokusera på integration och de som lider av trauma kommer inte att få nödvändig behandling. Migrationsverket kommer att tvingas lägga ned enorma resurser på omprövningar. En stor mängd barn i vårt land kommer inte att fungera i skolan.

 

De människor som som söker asyl i Sverige och beviljas skydd kommer i hög utsträckning från Syrien (där fredsförhandlingar hålls utan stridande parter, och flyktingarna förväntas skyddas av ett land som är part i striderna), Irak, Afghanistan (krig sedan slutet av 70talet), Somalia (saknar regering sedan 1991) och Eritrea. Sannolikheten att dessa länder inom något eller några år inte länge skulle befinna sig i väpnad konflikt eller ha en repressiv regim är minimal, liksom att något att dessa länder inom några år skulle vara en rättsstat.

 

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige. Det kan inte vara en liberal politikers uppgift att driva igenom de främlingsfientligas frågor. Inte heller finns det någon ekonomisk vinst med lagen. Enligt myndigheter, psykologer och läkare, socialsekreterare och migrationsverkspersonal och lärare är att den tillfälliga lagen är fel väg att gå. Tjänstemän sjukskriver sig och säger upp sig på löpande band. Ökad arbetsbelastning kommer naturligtvis inte att göra saken bättre. Jag vädjar till dig att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

lisa brännman


Malmö

Vädja till riksdagen att rösta nej till tillfälliga lagen!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 115 av 455 i denna kampanj