Öppet brev till Tobias Billström, Gruppledare, Moderaterna

Låt mina barn få leva till de blir gamla.

2018-09-10

Hej Tobias,

Mina 3 barn och jag vädjar till dig att genast sätta dig in i vilket allvarligt läge vi befinner oss i angående alla människors överlevnad på denna planet. Jag är mycket påläst. Jag är läkare ocg har läst på KTH flera år dvs har vetenskaplig förankring och är van att läsa forskning. Jag säger till dig att vi endast har något enstaka år på oss att agera kraftfullt innan det är försent och då kommer inget som vi gör ha någon effekt för att avvärja den katastrof som ekosystemet planeten kommer drabbas av.

Jag ber dig att läsa på själv. Jag ber dig att hjälpa till så vi kan åtminstonde följa Parisöverenskommelsen som Sverige inte gör i nuläget. Det kommer dessutom krävas mer än så.

Du kan läsa på mer bla på Läkare för Miljön som har en grupp på Facebook.

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Jag och mina 3 barn ber dig om att mina barn ska kunna få åldras. Idag ser det ut som att mina barn kanske inte kommer få göra det. Och det är helt fruktansvärt.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Jaana Mättö läkare specialist i internmedicin
Stockholm

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 96 av 409 i denna kampanj