Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister Socialdemorkraterna

Lämna Vattenfalls brunkol i marken

2015-04-20

Attn: Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister


Hej Mikael Damberg,

Jag skulle vilja be dig att genast agera för att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland.

Vattenfalls brunkolskraftverk släpper idag ut mer koldioxid än vad Sveriges alla transporter, industrier, jordbruk och hushåll gör tillsammans. Att sälja verksamheten skulle inte på något sätt minska utsläppen. Tvärtom. Det enda som händer är att någon annan står för utsläppen.

Såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet har lovat att stoppa en expansion av gruvorna. Om regeringen nu väljer att sälja är det mycket sannolikt att en ny ägare öppnar nya gruvor. Istället måste kolet stanna i marken.

En avveckling av brunkolet ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och skapar nya arbetstillfällen för dem som jobbar i gruvorna idag. 

Jag tror att du och din regering kan göra skillnad för klimatet, hur kommer du agera för att få Vattenfalls kol att stanna i marken?

Rolf Lindahl

Strängnäs

Sälj inte Vattenfalls kolkraft – avveckla den

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 258 av 459 i denna kampanj