Öppet brev till Fredrik Malm (L)

Lägg inte ned din röst i budgetomröstningen

2018-12-11

Hej Fredrik.
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill se tuffare klimatpolitiska förslag.

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Hur tänker ni göra det?

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner. Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Jag är medveten om att globala överrenskommelser behövs för att t.ex. få marknaden för flygresande att fungera - men eftersom detta går alldeles för långsamt så behöver Sverige ta tjuren vid hornen och sträva högre än andra nationer för att de ska bli inspirerade. På detta vis tänker jag om flygskatten och varför den borde bli kvar. Så vänligen, låt inte M + KD (SD) budget gå igenom. 

Martin Beijer
norrköping

En liberal ung man som vill se en ljusare framtid än vad prognoserna för tillfället säger.

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 398 av 764 i denna kampanj