Öppet brev till Sara Karlsson (S)

Lag förbud plastpåsar

2016-11-22

Hej Sara,

Nu är det dags att stoppa det onödiga användandet av en förpackning som ofta blir skräp – plastbärkassen!

Plast försvinner inte - den bryts bara ner i mindre och mindre delar. Som mikroplast kan den komma in i näringskedjan när den äts av djur som tror att det är mat.

Jag arbetar som dietist i Sörmland och anser också att våra livsmedel bedöms som säkra att inta är en viktig fråga. I nuläget får vi avråda för intag av vissa fiskar pga. miljögifter. Hur kan vi säkerställa att den fisk som säljs inte innehåller små plastpartiklar? I djurlivet ses en negativ påverkan av plasten. Frågan är vilken effekt den får i våra kroppar?

Nedskräpningen av plast i haven är en fråga som oroar mig djupt. Det mesta av skräpet kommer från land, och det är på land vi måste stoppa tillförseln av plastskräpet. Att förbjuda plastbärkassar är ett viktigt steg i den riktningen.

Under min studietid på CEMUS i Uppsala där jag studerade hållbar utveckling var vårt projektarbete just att lyfta frågan kring plasten i våra hav och vad vi kan göra för att motverka denna utveckling. Vi skrev bl.a. en artikel i UNT kring detta. Vi gjorde studiebesök på vattenfall anläggning där våra sopor bränns, på en soptipp samt två plastpåse tillverkare (varav en tillverkning av plastpåsar i returplast). Detta för att få en inblick i detta material.

Varje år förbrukar vi svenskar minst 790 miljoner plastbärkassar, bara för att bära hem varorna från affären. Man kan istället använda väskor, eller hållbara påsar av tyg eller andra material.

Jag har arbetat på matvarubutik och vet att butikerna tjänar extra på sina plastkassar. Vet att vi fick tillsägelser att inte ge bort kassarna. Men om det är det som bromsar så borde vi kunna hitta någon lösning.

Därför tycker jag att vi ska lagstifta om att förbjuda plastbärkassen.

I tex Kalifornien och Frankrike har man förbjudit plastbärkassarna, jag tycker de är goda föredömen.

Jag kommer att dra mitt strå till stacken och lovar härmed att sluta använda plastbärkassar när jag handlar. Har redan börjat med detta.

Jag hoppas att du i ditt jobb har möjlighet att kunna driva denna fråga. Finns mycket bra miljöarbete i Sörmland låt oss göra det ännu bättre.

Marit Jönsar, Nyköping

Förbjud onödiga plastkassar

Kampanjen sker i samarbete med Håll Sverige Rent
Detta är brev 77 av 89 i denna kampanj