Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister, Miljöpartiet

Låt miljövännerna bli miljöpartister igen...

2020-07-10

Hej Isabella

Som f.d. Miljöpartist är jag förstås djupt besviken på hur MPs politik och opinionsbildning sett ut under lång tid. Nu verkar MP beredda att spräcka regeringen på en ickefråga (asylrätten finns kvar) hurvida vi ska ha volymmål eller eh när det gäller flyktingmottagande. Nu kommer snart frågan om utbyggnaden av Preemraff i Lysekil upp.  Eftersom regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen. Jag utgår därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan - om inte förväntar jag mig att MP lämnar regeringen. Att släppa denna fråga vore spiken i kistan för MP - men framförallt när det gäller klimatmålen.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir mycket svårt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. 

Kommer du som representant för regeringen att agera för att sätta stopp för ökade utsläpp från Preemraff?

Kommer ni att sätta samma press på regeringskollegorna som när det gällde migrationen? 


Leif Engström
Färgelanda

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 1213 av 1619 i denna kampanj