Öppet brev till Lene Vågslid, Justiskomiteen, A

Kullkraft....

2015-05-26

Hei, Lene

Jeg bor for tiden i Amsterdam, men er født i Kragerø. Derfor sender jeg brev til deg som representerer Telemark.

Det er en stor sannsynlighet for at menneskeheten som helhet er for stupid egoistisk til å klare å stoppe sin selvdestruksjon før det er snakk om massedød pga hunger, katastrofevær, osv. Likevele r det jo en mulighet for bedre løsninger. Jeg føler at alle må gjøre det de kan for å få verden litt bedre. Norge er et lite land, men den enorme formuen vi forvalter er en sterk påvirkningsmekanisme. Kanskje sterkere enn noen annen påvirkning. Hva vi sier til andre bryr de seg lite om. Hvor vi legger våre penger kan de ikke unngå å bry seg om.

86 milliarder kroner er ikke så voldsomt i global målestokk, men det er rikelig til å bli meget godt lagt merke til. Særlig om det poengteres der det er interesse for det. Andre investorer vil selvfølgelig også merke seg det. Når så mye penger trekkes fra en bransje, vil bransjens totalverdi synke og flere vil trekke seg ut. Det vil stoppe investeringer. 

Kull er verdens mest forurensende form for energi. Oljefondet har i dag over 86 milliarder kroner investert i kullsektoren, men det kan heldigvis Stortinget gjøre noe med. Derfor håper jeg du og resten av Arbeiderpartiet samarbeider med resten av Stortinget, og sikrer flertall for å trekke Oljefondet ut av alt kull, både selskaper som er involvert i kullgruver, kullkraft og produksjon.

Kullselskapene Oljefondet investerer i, står for enorme klimagassutslipp, og mange av dem motarbeider viktige klimatiltak i sine land. Jeg ønsker ikke at Norge på den ene siden jobber for at utslippene skal gå ned i verden og på den andre siden investerer milliarder i den verste forurensingen på hele planeten.

Oljefondets direktør Yngve Slyngstad bekreftet nylig, i høring om Oljefondet på Stortinget, at det er helt uproblematisk for Oljefondet å gjennomføre et uttrekk av kull og kullkraft om Stortinget ønsker det.

Jeg håper og tror du lytter, og tar det ansvaret du har som folkevalgt alvorlig. To av tre nordmenn vil ha Oljefondet ut av hele kullsektoren. Jeg blir veldig glad om du kan gjøre ditt for at Stortinget vedtar gode kriterier for uttrekk fra kull og kullkraft, og håper du kan sende meg en oppdatering om hvordan det går med denne viktige saken.

Med vennlig hilsen

Stein Varjord

Amsterdam / Oslo

Gjør Oljefondet kullfritt

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 27 of 29 in this campaign