Öppet brev till Anette Trettebergstuen, Arbeids- og sosialkomiteen, A

Kullfritt oljefond

2015-05-12

Hei Anette!

Jeg sender mitt ønske om et bærekraftig oljefond til deg da jeg opplever at du har evne til å kommunisere tydelig om dette svært viktige temaet. 

Gjennom vår egen olje- og gassaktivitet er økonomien vår allerede altfor oljeavhengig. Da er det svært risikabelt å ha sparepengene sine plassert i samme sektor – særlig når den sektoren absolutt ikke tilhører framtiden. Det er fryktelig lite lurt å ha alle eggene våre i én kur. Verken kull eller kullkraft har vært gode investeringsobjekter de siste årene, og lite tyder på at dette vil endre seg.

Noen mener det er “for politisk” om Stortinget vedtar at Oljefondet skal trekkes ut av kull og kullkraft. Jeg mener det er minst like politisk, i feil retning, å la Oljefondet fortsette å sette våre felles sparepenger i aktiviteter som ødelegger klodens klima.

Kullselskapene Oljefondet investerer i, står for enorme klimagassutslipp, og mange av dem motarbeider viktige klimatiltak i sine land. Jeg ønsker ikke at Norge på den ene siden jobber for at utslippene skal gå ned i verden og på den andre siden investerer milliarder i den verste forurensingen på hele planeten.

Kull tilhører ikke framtiden. Jeg er glad for at du og Arbeiderpartiet skjønner dette, og håper dere gjør alt dere kan for å trekke Oljefondet ut av hele kullsektoren. Det er mange titalls milliarder kroner vi kan bruke på noe annet klokt. Hva vil du gjøre for å trekke fondet ut av kull?

Med vennlig hilsen

Renate Segtnan

Lillehammer

Gjør Oljefondet kullfritt

Denne kampanjen er laget av Greenpeace
This is letter 17 of 29 in this campaign