Öppet brev till Stefan Löfven, Regeringen

korttidspermittering 2021

2021-01-20

Hej Stefan, 

Jag ansluter mig till initiativet #grytorochkastruller i förhoppningen om att ni ska göra mer för att stötta besöksnäringen så att så många företag som möjligt överlever denna kris. 

Just nu är tiotusentals jobb i branschen hotade och många verksamheter riskerar att gå i konkurs. Redan nu har över 20 000 personer blivit varslade och över 60 000 personer har permitterats. Branschens egen bedömning är att minst 35 000 personer, som skulle ha anställts under 2020, inte fick jobb på grund av krisen. 

Jag är väl medveten om att vi lever mitt i en pandemi och att det är av yttersta vikt att allt som kan göras för att begränsa smittan också görs. Hur regeringen hanterat denna del har jag inga synpunkter på då jag inte har tillräcklig kunskap eller kännedom om hur vetenskapen ser på det. Jag är samtidigt säker på att det inte står i konflikt med att samtidigt göra allt vi kan för att rädda jobben.

För att vi ska ha ett samhälle värt att leva i så måste folk ha ett jobb. För att folk ska ha ett jobb så behöver vi ha företag som klarar av att anställa medarbetare. Och i de allra flesta fall betalar företag skatt på vinster utöver alla de andra skatter som de betalar direkt och indirekt.

Det gör mig därför väldigt orolig när jag förstår att många av de stöd till drabbade företag som jag hört dig och dina regeringskollegor tala om inte kommer fram dit det var avsett i tid. Jag har förstått att det ibland dröjer flera månader eller till och med upp till ett halvår innan såväl omställningsstöd som permitteringsstöd till företag betalas ut.

När jag lyssnat till Regeringen har ni sagt att för att överbrygga den brist på pengar i företagen som dröjsmålen skapar så ska de få en möjlighet att låna tillbaka en del av de skatter de redan betalat in. Nu har jag förstått att inte heller detta går att genomföra med ett tempo som ger företagen den trygghet de behöver för att våga ha kvar sina anställda. 

Sammantaget gör situationen mig som sagt väldigt orolig, framförallt för jobben men också för de effekter som jag tror att en utbredd arbetslöshet får på statens finanser och därigenom i förlängningen på välfärden.

Jag skriver även till dig angående lagförslaget som regeringen har lagt fram rörande förlängd korttidspermittering 2021 vilket kommer försämra förutsättningarna att återuppta korttidspermittering. Personalomsättningen är extremt hög i vår branschen och jag förstår inte att regeringen har lagt fram dettas förslag i efterhand om att förutsättningarna kommer bli väsentligt förändrade för personal som anställts under 2020 (och varit anställda i 3 månader eller längre) Just nu kämpar alla för uteblivna stöd så det finns en stor risk att lagförslaget kommer lite i skymundan och klubbas i genom. Du känner så klart till detta och jag hoppas detta kan stoppas. Lagförslaget kommer slå så hårt mot alla företag som redan går på knä och skippar efter andan.

Avslutningsvis vill jag gärna be om en bekräftelse på att mitt brev nått fram.

Med bästa hälsningar och hopp om ett mycket bättre 2021 för oss alla,

Magnus Ek

Oaxen Krog
Stockholm

#Grytorochkastruller

Detta är brev 27 av 77 i denna kampanj