Öppet brev till Sven-Erik Bucht, Landsbygds­minister, Socialdemokraterna

Kom igen nu Sossarna. Visa lite ryggrad och stå upp för mänskliga värden nu!

2015-12-16

Till: Sven-Erik Bucht


Hej Sven-Erik,

Med anledning av regeringens åtgärdsförslag som syftar att färre människor ska söka asyl i Sverige vill jag framföra följande.

Att införa åtgärder som innebär att Sverige lägger sig på den absoluta miniminivån i vad som är tillåtet i EU-rätten skulle få mycket stora konsekvenser inte bara för människor på flykt på väg till Sverige, utan i hela EU. Sverige har hittills varit ett gott exempel och en positiv förebild för andra.

Jag är mycket oroad över utvecklingen i Sverige och vädjar till regeringen att inte fatta beslut om de föreslagna åtgärderna.

Johannes Samuelsson
Umeå

STOPPA ÅTGÄRDSPAKETET!

Kampanjen sker i samarbete med Amnesty International
Detta är brev 456 av 482 i denna kampanj