Öppet brev till Åsa Westlund (S)

Klimatpolitik

2018-05-30

Hej Åsa,  jag skulle vilka rösta på socialdemokraterna i årets val, men jag är orolig över klimatförändringarna. Lutar därför åt ett annat parti. Följer de här frågorna väldigt noga och tycker inte att jag ser att S ger dem den tyngd och handlingskraft som behövs. 

I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag vill veta vad det parti jag väljer att rösta på tänker göra för att genomföra det löftet.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Mats Söderlund
Gustavsberg

Tuffare klimatpolitik nu!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 127 av 565 i denna kampanj