Öppet brev till Stefan Löfven, Partiledare Socialdemokraterna, Socialdemokraterna

Klimatlöften måste bli klimataktion!

2019-11-07

Hej Stefan.

Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att det inte går en dag utan att jag med ångest tänker på mina hur mina syskonbarn och alla andra barn med den nuvarande utvecklingen går en nattsvart framtid till mötes - hur, innan de ens blivit myndiga, det kommer att vara för sent att stoppa klimatförändringarnas mest katastrofala utkomst: vårt eget utrotande. Det finns helt enkelt inget som kan gå före det här. Genom januariavtalet är du och ditt parti ansvariga för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Det bryter mot löftet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige har dessutom lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Staten använder just nu skattepengar för att bryta Sveriges klimatlöften. Hur jobbar du och ditt parti för att rätta till det här?

Det svenska energisystemet bygger fortfarande på användning av fossila bränslen - det är fossila bränslen som driver våra industrier, våra bilar och våra flyg. Naturskyddsföreningen har visat hur ett helt förnybart och hållbart energisystem kan se ut - det går att fasa ut alla fossila bränslen och ställa om på riktigt. Men för att det ska vara möjligt krävs förändring inom alla sektorer - vi måste effektivisera våra industrier, använda energin smartare i fastigheter, köra mindre bil och flyga betydligt mindre. För att det ska vara möjligt krävs politiska beslut och satsningar. Vad gör du och ditt parti för att omställningen ska starta i tid?

 

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende, och faktiskt fått ned mitt personliga klimatavtryck till en hållbar nivå. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts. Det finns inte tid att vänta. Vi har vetat om problemet i årtionden. Nu är krisen här.

 

Anneli Persson
Uppsala

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 576 av 764 i denna kampanj