Öppet brev till Tomas Eneroth, Infrastrukturminister

Klimatkrisen händer nu.

2020-06-28

Hej Tomas.

Det är bra att ni i regeringen har beslutat att ta över prövningen av utbyggnaden av Preemraff i Lysekil. Regeringen har ett tydligt ansvar för klimatmålen enligt klimatlagen och kan ni pröva ärendet bredare än vad domstolen har kunnat göra

Det står klart att en utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil minskar möjligheterna att nå klimatmålen Jag hoppas därför att regeringen säger nej till Preemraffs ansökan och därmed sätter stopp för ökade utsläpp.

Utbyggnaden av Preemraff är ett fossilt projekt, företagets ansökan är tydlig med att man vill få ett evighetstillstånd att släppa ut ytterligare en miljon ton koldioxid per år, utan tidsbegränsning. Preems ansökan innebär inte på något sätt att företaget skulle förbinda sig juridiskt till att genomföra klimatåtgärder. Preem vill med andra ord få ett bindande tillstånd att öka sina redan oerhört stora utsläpp – mot vaga löften om att kanske minska utsläppen senare. Det är exakt det tankesättet som lett oss in i en djup klimatkris.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Klimatkrisen händer nu.

Sandra Lolax
Stockholm

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 905 av 1619 i denna kampanj