Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Klimatkrisen

2020-06-30

Hej Isabella. Jag har en lång historia som tidigare miljöpartist, både på ideel basis, och som heltidsengagerad förtroendevald under tre mandatperioder (2005-2014). Miljöpartiets hela trovärdighet, av det som finns kvar, kommer att grusas om regeringen ger tillåtlighet till Preems ansökan om utbyggnad.

Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raffinaderi i Lysekil (mål M 11730-18). Nu är det din, och regeringens, tur att pröva om utbyggnaden är förenlig med klimatmålen och om den ska tillåtas eller inte. Den klimatlag som du kämpat för, och varit ansvarig för att införa, räcker uppenbarligen inte till i juridisk mening. Då måste du, och alla andra som bär på både kunskap och ett politiskt samvete, agera utifrån ett moraliskt perspektiv, då lagen inte är tillräcklig. Min önskan är att ni i regeringen säger nej till en utbyggnad av Preemraff, för att vi i Sverige ska kunna minska utsläppen i tillräcklig takt för att  nå våra beslutade klimatmål.

Om fossilindustrin tillåts släppa ut ökade mängder koldioxid kommer det bli helt omöjligt att nå Parisavtalets mål, det är forskningen tydlig med. Dessutom skulle det blir omöjligt att nå de klimatmål som riksdagen tagit fram – det har såväl svenska myndigheter som internationella forskare slagit fast. Det bekymrar mig mycket att vissa partier som säger sig stå bakom klimatmålen, aktivt uttalat sig för en utbyggnad av Preemraff. Jag förväntar mig att du, och regeringen, som är ytterst ansvarig för klimatmålen och som dessutom har ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, lyssnar på forskarna.

Jag ser fram emot ett beslut som markerar början på slutet för fossila bränslen. Tack på förhand för att du säger nej till ökade utsläpp från Preemraff!

Raymond Wigg
Trosa

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 965 av 1619 i denna kampanj