Öppet brev till Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet

klimatkollaps

2018-09-10

Hej Anders,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

När jag seer på mina små barnbarn och inser att de kanske aldrig får bli vuxna och få egna barn blir jag förtvivlad.

Det ska hård ny lagstiftning till. Om inte Kina genomdrivit ettbarnspolitiken hade vi kanske haft några miljarder till, fallit över stupet.

 

 

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

katarina mazetti
Lund

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 115 av 409 i denna kampanj