Öppet brev till Maria Nilsson, Partisekreterare, Liberalerna

Klimathotet och ert löfte att vara borgerlighetens gröna röst

2022-08-01

Hej Maria, jag tycker det är bra och oerhört viktigt att frågan om klimat och miljö finns på er politiska agenda. Ni har gått ut i media att ni är borgerlighetens görna röst! Bra att ni lyfter detta men tyvärr saknar jag tillräckliga åtgärder för att snabbt minska koldioxidutsläppen, stoppa förlusten av biologisk mångfald och säkra vår framtid tillsammans på den här planeten.

Jag är varje dag så otroligt orolig för mina barns framtid. Hur kan denna fråga inte synas mer i den politiska debatten?

Det finns ett tydligt samband mellan den hotade biologiska mångfalden och naturens motståndskraft mot klimatförändringens konsekvenser. För att bromsa klimatförändringen måste vi sluta använda fossila bränslen och förändra vårt utnyttjande av naturresurser. Är ditt parti modigt nog att fatta dessa avgörande beslut?

Kan jag lita på er inför riksdagsvalet 2022? Kommer ditt parti att sätta frågan om klimat och miljö överst på er politiska agenda?

Jag har mailat med anledning av Naturskyddsföreningens kampanj för att lyfta miljöfrågorna. Läs gärna deras granskningar och krav på åtgärder framöver. Vi behöver fler partier än MP som på allvar adresserar dessa frågor. 

Lycka till i ert arbete med att vara den gröna rösten - låt den gärna höras lite oftare! 

Anneli Nordling
Stockholm

Skriv till politikerna inför riksdagsvalet 2022

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 160 av 194 i denna kampanj