Öppet brev till Isabella Lövin, Miljö- och klimatminister

Klimathot, via Preems utbyggnad

2020-06-17

PS och hej Isabella, igen.
Mark- och miljööverdomstolen har lämnat sitt yttrande om utbyggnad av Preems raff. Men jag har nu bättre förstått att den sen tidigare har -  en praxis-   att inte ta upp klimataspekten när det gäller industri som ingår i EU:s utsläppshandelssystem. (enl Oscar Alarik, Naturskyddsföreningen.)
Däremt har ju Regeringen -   en skyldighet-   att ta hänsyn till Klimatlagen!
Dvs att bedriva ett klimatpolitiskt arbete med inriktning att minska utsläpp av växthusgaser/CO2. Detta handlar då dels om hälso- och dels om miljöaspekter så att Sverige kan  nå våra beslutade klimatmål.
Du kan hämta stöd för detta hos Isadora Wronski chef för Greenpeace i Sverige.
Även Jordens vänner, kan ge dig stöd. De framhåller även de att vår Klimatlag utgör ett viktigt underlag för avslag, samt att Miljöbalken går att hänvisa till. Ja, t o m att utifrån de lagarna går att kräva att nuvarande utsläppsnivåer för Preemraff sänks.

Det kravet ter sig för mig nödvändigt, emedan jag härom dagen läste (källa?) om att vårt klimatmål för utsläpp av CO2 ytterligare behöver sänkas. Man framhöll att man hitintills inte till fullo förstått hur skör vår miljö är. Man hänvisar nu till ökad förståelse för sk tipping points, vilket miljöprof Rocksttröm i förra årets Sommarpratar-program tog upp, vilket du kanske minns. Dvs att slås ett system ut, påverkar det andra system, i en exponentiell kedja, dvs i en förödande snabb oordniog/förstörelse och som kan leda till en total miljökollaps globalt.

Isabella, jag hoppas du nu härmed har fått ytterligare argument i kampen för att i hög omfattning  kämpa för att minska utsläppen från Preem, och att helt kunna förhindra en utbyggnad.
Och jag litar på att du som vald Miljöminster, och med demokratisk ansvar, representerar en majoritet av Svenska folket som vill skydda vår hälsa, vår miljö och därmed kommande generationer, våra barn och barnbarn som ska leva i den framtiden våra beslut nu skapar,nationellt och globalt.
Och, välkommen att kontakta mig, om du tror jag kan bidra med något stöd för dig,  i detta arbetet! 

Georgina Torén
leg läkare, leg psykoterapeut
Göteborg

Kräv att regeringen stoppar utbyggnaden av Preemraff i Lysekil!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 767 av 1619 i denna kampanj