Öppet brev till Lorentz Tovatt, Klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet, Miljöpartiet

Klimathandlingsplanen

2019-11-26

Hej Lorentz,

Jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatförändringarna. Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Jag vill att du tar ditt ansvar och gör allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. Jag vet att ni politiker lägger mycket pengar på klimatarbete, men samtidigt lägger ni ännu mer på fossila satsningar. Det går inte ihop! Jag kräver att ni gör allt för att bryta det här fossilberoendet.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Jag flyger inte, har ingen bil, äter minimalt med kött och bor i en ganska liten lägenhet med min familj. Jag undviker all onödig konsumtion och skänker pengar till ideella miljöorganisationer. Men jag kan inte göra allt själv, och jag saknar politiska förslag som gör skillnad på riktigt.  Jag vill att du och ditt parti håller era löften, prioriterar klimatfrågan och ser till att sådant som går emot klimatmålen inte tillåts.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Amanda Rosen
Johanneshov

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 729 av 764 i denna kampanj