Öppet brev till Per Bolund, Språkrör Miljöpartiet, Miljöpartiet

Klimathandlingsplanen

2019-11-25

Hej Per.

Jag deltar sedan ett år tillbka i klimatmanifestatioenrna FridaysFor Future. Jag kommer på det sättet i kontakt med en mängd människor. De alldra flesta tycker att vi gör ett bra och nödvändigt arbete. Det finns en meredskap och ett brett folkligt stöd för de stora förändringar som måste göras för att vi ska uppnå klimatmålen och rädda en beboelig värd för våra efterkommande. Det parti som vågar ta bladet från munnen och genomföra reella förändringar kommer att få mitt och många andras stöd i nästa val. Det handlar då inte bara om att hindra bygget av raffinaderiet på västkusten, stoppa utbyggnaden av Arlanda, rusta upp järnvägsnätet - vilket inte betyder snabbtåg för ett fåtal, utan fungerande förbindelser för alla -  och sist men inte minst, rädda våra kvarvarande skogar och åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Kan vi inte rädda bina, så spelar resten liten roll.

Den svenska politiken är inte tillräcklig för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig för att jag vill att det här förändras. Genom januariavtalet är du och ditt parti ansvariga för att Sverige lever upp till Parisavtalet. Jag vill se att löftet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader hålls.

Det svenska energisystemet bygger fortfarande på användning av fossila bränslen - det är fossila bränslen som driver våra industrier, våra bilar och våra flyg. Naturskyddsföreningen har visat hur ett helt förnybart och hållbart energisystem kan se ut - det går att fasa ut alla fossila bränslen och ställa om på riktigt. Men för att det ska vara möjligt krävs förändring inom alla sektorer - vi måste effektivisera våra industrier, använda energin smartare i fastigheter, köra mindre bil och flyga betydligt mindre. För att det ska vara möjligt krävs politiska beslut och satsningar. Vad gör du och ditt parti för att omställningen ska starta i tid?

År 2017 var du och ditt parti med och skapade Sveriges klimatlag. Den nya lagen säger att Sverige behöver en handlingsplan för hur klimatmålen ska kunna nås. Just nu är situationen mycket oroande, eftersom utsläppen inte går ner. Som representant för Januariavtalet är det din uppgift att se till att klimathandlingsplanen blir så ambitiös som möjligt. Vad gör du och ditt parti för att se till att klimathandlingsplanen presenterar ny och kraftfull politik så att utsläppen ska minska i tid?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande omställning av hela samhället. Jag vet att ni politiker lägger mycket pengar på klimatarbete, men samtidigt lägger ni ännu mer på fossila satsningar. Det går inte ihop! Jag kräver att ni gör allt för att bryta det här fossilberoendet.

Heléne Wiberg
Rättvik

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 697 av 764 i denna kampanj