Öppet brev till Anders Ygeman, Gruppledare, Socialdemokraterna

Klimatfrågan

2018-10-28

Hej Anders,

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Det krävs grundläggande förändringar av det ekonomiska systemet, så att den ekologiska hållbarheten (biologisk mångfald, hållfasta ekosystem etc.) stärks, istället för att som nu hotas i sin grund. Det är också av stor vikt att dom ansträngningar och åtgärder vi vidtar, fördelas rättvist, så att dom sbagaste i samhället inte får bära större börda än idag. För det är ju dom som är välbeställda som frestar på planetens resurser till det yttersta!

Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart, dvs utforma ett skogsbruk med en mångfald av löv- och barrträd i olika generationer, förbjud hyggesplöjning och utdikning, vilket ökar övergödning och förödande skogsbränder..

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen, eller i annan verksamhet som hotar vår framtid. Långsiktigt hållbara pensionsinvesteringar utgör också den största garantin för att upprätthålla godtagbar nivåer i pensionssystemet! 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Raymond Wigg
Trosa

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 403 av 410 i denna kampanj