Öppet brev till Sultan Kayhan (S)

Klimatfråga

2017-11-12

Hej Sultan.
Genom Naturskyddsföreningen har jag fått reda på att den svenska klimatpolitiken inte räcker för att klara klimatmålen i Parisavtalet. Jag skriver till dig eftersom klimatfrågor är något jag brinner för och för att jag vill se tuffare klimatpolitiska förslag inför valet 2018. Jag har studerat geografi på Stockholms universitet och förstår innebörden av vad klimatförändringar har för effekt på våra livslevnadsvilkor om de inte tas på allvar. 

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar hur du och ditt parti jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar, och istället bidra till att minska världens energifattigdom med förnybar energi?

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Pavel Madera
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 13 av 764 i denna kampanj