Öppet brev till Maria Arnholm (L)

Klimatfråga

2017-11-08

Hej Maria.

Jag är en tre barns mor som är så fruktansvärt orolig över framtiden och klimathotet. Kommer barnen få någon framtid?

Klimatet är verkligen en ödesfråga för alla och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en bättre klimatpolitik. 

Sverige bidrar till utbyggnad av fossil energi genom stöd till Världsbanken och genom exportkrediter. Det strider förstås mot våra klimatmål, så jag undrar hur du och ditt parti jobbar för att ta bort det svenska stödet till fossila investeringar, och istället bidra till att minska världens energifattigdom med förnybar energi?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Om vi inte lyckas minska utsläppen snabbt så ökar risken för extremväder som översvämningar, orkaner, värmeböljor och torka. Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. 

Jag hoppas och tror på att vi klarar det - tillsammans för ett hållbart samhälle.

Elin Lundqvist burlin
Skellefteå

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 4 av 764 i denna kampanj