Öppet brev till Rickard Nordin, Energi- och klimatpolitisk talesperson, Centerpartiet, Centerpartiet

Klimatförhandlingsplanen

2019-11-26

Hej Rickard

jag skriver till dig för att jag är orolig för klimatkrisen. Vi vet att utsläppen måste minska kraftigt för att vi ska ha en chans att undvika verkligt katastrofala klimatförändringar. I och med Parisavtalet har Sverige lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Jag vill att du tar ditt ansvar och gör allt för att Sverige ska kunna bryta fossilberoendet.

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Det bryter mot löftet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Sverige har dessutom lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020. Det löftet ser inte ut att kunna uppfyllas. Staten använder just nu skattepengar för att bryta Sveriges klimatlöften. Hur jobbar du och ditt parti för att rätta till det här?

År 2017 var du och ditt parti med och skapade Sveriges klimatlag. Den nya lagen säger att Sverige behöver en handlingsplan för hur klimatmålen ska kunna nås. Just nu är situationen mycket oroande, eftersom utsläppen inte går ner. Som representant för Januariavtalet är det din uppgift att se till att klimathandlingsplanen blir så ambitiös som möjligt. Vad gör du och ditt parti för att se till att klimathandlingsplanen presenterar ny och kraftfull politik så att utsläppen ska minska i tid?

Jag är förälder till två små barn och allvarligt oroad över att inte mer görs i denna framtidsavgörande fråga. Hur kan du och ni bidra till en kraftig ökning av politiska åtgärder? 

Malin Khoso

leg psykolog och förälder 

Hägersten

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 731 av 764 i denna kampanj