Öppet brev till Lars-Axel Nordell (KD)

Klimatet-valet-framtiden

2018-03-19

Hej Lars-Axel.


Länge har politiker i Sverige och västvärlden struntat i sina viktigste uppgifter. Att ordna med en verkligt långsiktigt god framtid för oss "medborgare". Fokus har varit att erbjuda en så lockande framtid att det attraherar väljare och därmed bli vald för 4 år. Framtiden har lämnats därhän. Miljö- och numera klimathotet har vi känt till i åtminstonde 50 år men mycket lite har gjorts åt det. Istället har det varit viktigt att det står en stor glänsande bil i garaget, vi har en bred och platt TV på väggen och kan göra minst en semesterresa till varmare länder.

Det är dags att ändra på det nu.

Klimatet är en ödesfråga och forskning visar att de närmsta åren är avgörande för att vi ska ha en chans att klara oss undan katastrofala klimatförändringar. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en bättre klimatpolitik. 

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Jag vill veta vad det parti jag väljer att rösta på tänker göra för att genomföra det löftet.

Jag gör redan mycket i min vardag för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv. När jag röstar 2018 vill jag se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. 

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Ingvar Eriksson
Strömtorp

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 114 av 764 i denna kampanj