Öppet brev till Mia Sydow Molleby, Gruppledare, Vänsterpartiet

Klimatet på allvar

2018-09-06

Hej Mia,

Jag skriver till dig (tillsammans med Greenpeace) för att vi och alla överallt tillsammans befinner oss i ett oerhört krisläge där det är otroligt viktigt med modiga och politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar, för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra, visa oss att det går, hjälp oss! : 

 Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter. Självklart! 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen. Vi kan inte lyxa och förneka!

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan. Tack för att jag kanske vågar lita på förändring! Tack för att du är modig för oss. Vi hjälper och backar! <3

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Myra
Skövde

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 52 av 409 i denna kampanj