Öppet brev till Maria Nilsson (L)

Klimatet om 80 år,är endast Sibirien och Norden beboelig?

2018-12-09

Hej Maria,

Enligt FN s senaste klimatrapport måste fossila bränslen helt försvinna inom 12 år. Annars är risken stor att uppvärmningen om 80 år har nått 5 grader. Det skulle innebära att endast delar av Sibirien och Norden är beboeliga.

Jag och många fler är oroliga över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar. 

Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Om flyget ska kunna stå för en större del av sina miljökostnader måste politiken sluta subventionera flyget. Jag vill veta hur du och ditt parti verkar för att flyget ska betala sina miljökostnader?

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. 

Lene Forsberg
Trångsund

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 382 av 764 i denna kampanj