Öppet brev till Joar Forsell, Klimatpolitisk talesperson, Liberalerna, Liberalerna

Klimatet kan inte vänta. Och klockan tickar...

2019-11-22

Hej Joar,

Jag heter Helena, är 51 år, och skriver till dig för att jag är mycket orolig för de pågående klimatförändringarna. Vi ser verkningarna av dessa just nu i form av de förödande bränderna i Australien och översvämningar i Bangladesh och Italien, och vi vet att utsläppen måste minska kraftigt på kort tid för att vi ska ha någon typ av chans att undvika riktigt katastrofala klimatförändringar.

Sverige har i och med Parisavtalet lovat att göra allt vi kan för att uppvärmningen inte ska stiga till över 1,5 grader. Trots det så minskar inte utsläppen. Hur går det ihop? Jag förstår inte och känner mig ofta uppgiven och förtvivlad över detta. Att jag gör många enskilda val för att hålla nere min klimatpåverkan gör att jag får mindre ångest, men - jag har inte makten att förändra vårt befintliga samhälle. Vilka kan det då? Vilka kan leda oss som land in i en förändring om inte våra folkvalda politiker? Med anledning av detta vill jag be dig att Du, som folkvald företrädare, tar din del av ansvaret och gör allt för att Sverige ska kunna bryta det oförsvarliga fossilberoendet vi lever med idag. Det måste göras.

Enligt Januariavtalet, som du och ditt parti står bakom, ska ett datum utredas för när alla fossila bränslen ska vara utfasade i Sverige. All relevant lagstiftning ska också ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Här finns en reell möjlighet för dig och ditt parti att hålla era löften under Parisavtalet. Se till att ta den! För inte bara mig, men för världen är det viktigt att fossila bränslen förbjuds senast 2030, men helst tidigare. Det är också ytterst viktigt att lagstiftningen inte tillåter investeringar som leder till ökade utsläpp.

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Vi vanliga medborgare kan inte göra allt. Ni politiker måste våga stå rakryggade och hantera vår tids viktigaste fråga. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner och fortsatta satsningar på fossilt. Det är fullkomligt absurt och borde vara uppenbart. Det får också vara nog med brutna löften. Vi måste helt enkelt en gång för alla bestämma oss för att komma bort från det förödande fossilberoendet. Förändringar till det bättre är inte farligt. Att inte förändra en dålig situation kan vara ett katastrofalt beslut.

Tack för att du läser detta. Återkom gärna till mig om du har tid och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna. 

Med vänlig hälsning, 

Helena Svärd
Stockholm

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 661 av 764 i denna kampanj