Öppet brev till Mattias Karlsson, Gruppledare, Sverigedemokraterna

Klimatet kan inte vänta

2018-09-10

Hej Mattias,

Jag har valt dig som gruppledare för Sverigedemokraterna. Ni har gjort ett bra val och därför förväntar jag mig att ni tar ett större ansvar för klimatet än er viljeinriktning har varit i valrörelsen. Jag har personligen ingen större glädje av att arbeta för klimatet eftersom jag är så gammal att de allra största konsekvenserna kanske inte sker under min livstid! Men eftersom jag är mycket insatt i dessa konsekvenser, utgår jag ifrån att du liksom SD tar ansvar för våra barn och barnbarns framtid såväl i Sverige som ute  i världen!

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Eva Bovin
Hudiksvall

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 192 av 409 i denna kampanj