Öppet brev till Ulf Kristersson, Moderaterna

Klimatet har inte tid att vänta!

2018-12-11

Hej Ulf.
Klimatet är en ödesfråga, och de närmaste tio åren är helt avgörande för att undvika katastrofala klimateffekter. Det visar FN:s klimatpanel IPCC i sin nya klimatrapport. Nu vill jag att du som politiker gör allt du kan för en tuffare klimatpolitik som leder till utsläppsminskningar på både kort och lång sikt. 

Varje år går minst 30 miljarder till att subventionera fossila bränslen i Sverige, framför allt genom skatteundantag. Sverige har lovat att fasa ut alla klimatskadliga subventioner till år 2020 – alltså under den kommande mandatperioden.  Hur kommer ditt parti göra för att genomföra det löftet?

Världens länder har enats om att begränsa uppvärmningen till långt under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. Ju större uppvärmningen blir, desto värre blir konsekvenserna. Än så länge går uppvärmningen att begränsa till 1,5 grader, men det krävs att utsläppen minskar – radikalt. I Sverige behöver utsläppen nå noll senast 2030. För att klara det måste vi sluta använda fossila bränslen, som i dag står för 70 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hur jobbar du och ditt parti för att fossila bränslen ska sluta användas?

Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det. Jag vill vara säker på att du och ditt parti är beredda att prioritera klimatet. Hur tänker ni göra det?

Jag vaknar varje dag med klimatångest och engagerar mig utanför mina studier i deaa frågor och försöker få folk engagerade. I min vardagjag gör så mycket jag kan för att minska utsläppen från mina resor, min mat och mitt boende. Men jag kan inte göra allt själv och den pressen ska ingen individ behöva bära. Jag vill se att du och ditt parti prioriterar klimatfrågan – på riktigt. Klimatet kan inte vänta och om ni politiker inte för en politik för att minska klimatförändringarna kommer det vara för sent. 

Det går att minska utsläppen – men det kräver politiska beslut. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner.

Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning. För att det ska lyckas krävs modiga politiker som tar klimatkloka beslut. Jag skriver inte detta bara för att dämpa min klimatångest för den kommer inte försvinna utan jag skriver detta för jag ber dig inse att dina barn inte kommer ha en framtid med den politik du just nu står för. Detta är inte min egna tro om sakfrågan utan det är bara att läsa på om IPCC's rapport. Kommer du kunna kolla dina barn i ögonen om 20 år när de undrar vad du och ditt parti gjorde för att rädda vårt klimat?

Vad jag och många svenskar ser just nu är att klimatet bortprioriteras, det är otroligt skrämmande eftersom vi bara har en planet och vi håller just nu på att förgöra den. 

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Andrea Kärrman
Lund

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 416 av 764 i denna kampanj