Öppet brev till Anders Jonsson, Gruppledare, Centerpartiet

Klimatet först!

2018-09-10

Hej Anders,

Det är bra att ni centerpartister tänker på landsbygden. När man gör det kan det vara lätt att tänka att skogbruk ska skötas effektivt och att man ska värna kött- och mjölkbönder. Att skogen brinner ner när man satsar på skogsplantager med kontorta och köttproduktion som ökar växthusgaserna är dock inte effektivt. Det finns mer hållbara och alltså effektiva sätt att sköta skogsbruket och andelen grönsaksodling i jordbruket kan med fördel öka.

Jag skriver till dig för att vi befinner oss i ett krisläge där vi behöver modiga politiker som vågar ta klimatfrågan på allvar för att uppnå Parisavtalets mål. Här är bland annat något du kan göra: 

 

Följ klimatvetenskapen - Sätt målsättningar om minskingstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, som säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande. 

Skapa Vegonorm - Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad kost blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Skydda Skogen - Skydda 20% av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80% hållbart.

Flytta Pengarna - Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen. 

När den globala uppvärmningen nu eskalerar räcker det inte att säga "vi gör det sen". Det finns ingen tid för sen.

Därför kräver jag och Greenpeace att du som politiker tar klimatfrågan på allvar och jobbar aktivt för att genomföra punkterna ovan, som enligt forskning visat sig klimateffektiva.

Tack för att du tar klimatfrågan på allvar och hörsammar kraven ovan.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

 

Eva Jorendal
Härnösand

Klimatet först

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 207 av 409 i denna kampanj