Öppet brev till Rickard Nordin, Energi- och klimatpolitisk talesperson, Centerpartiet, Centerpartiet

Klimatet, en fråga som inte kan vänta

2019-11-25

Hej Rickard,

Forskningen är tydlig, vi har inte tid att vänta längre. De närmaste åren är helt avgörande för klimatet. Det handlar om en omfattande förändring av hela samhället som måste till och jag skriver till dig för att jag vill att du och ditt parti håller era klimatlöften och fattar beslut som förhindrar fortsatta satsningar på fossil infrastruktur och fortsatt förbränning av fossila bränslen.

Världens länder har lovat att begränsa uppvärmningen till väl under 2 grader, med siktet inställt på högst 1,5 grader. För att lyckas med det säger forskarna att det krävs stora och genomgripande förändringar i alla delar av samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats. Användningen av fossila bränslen måste därför upphöra helt men idag står fossila bränslen för hela 70 procent av Sveriges klimatpåverkan och utsläppen går inte ner. Trots detta fortsätter det att byggas nya motorvägar, flygplatser, och annan infrastruktur som leder till ökade utsläpp. Detta är på intet sätt hållbart.

Det går att minska utsläppen, men det kräver politiska beslut som i sin tur kräver beslutsamhet och mod. Om vi ska lyckas begränsa uppvärmningen kan inte politiken fortsätta att stödja klimatskadlig verksamhet genom subventioner och fortsatta satsningar på fossil energi. Det får vara nog med brutna löften, vi måste bort från fossilberoendet.

Återkom gärna till mig och berätta hur du och ditt parti tänker i de här frågorna.

Vänligen,

Magnus Lundin, civ ing, leg läk
Bromma

Stoppa fossilberoendet!

Kampanjen sker i samarbete med Naturskyddsföreningen
Detta är brev 719 av 764 i denna kampanj